Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,161-20,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 576 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021979
Mã NSX: AT0603CRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021980
Mã NSX: AT0603CRD0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021981
Mã NSX: AT0603CRD0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021982
Mã NSX: AT0603CRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021983
Mã NSX: AT0603CRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021984
Mã NSX: AT0603CRD0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021985
Mã NSX: AT0603CRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021986
Mã NSX: AT0603CRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021987
Mã NSX: AT0603CRD075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021988
Mã NSX: AT0603CRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021989
Mã NSX: AT0603CRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021990
Mã NSX: AT0603CRD075K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021991
Mã NSX: AT0603CRD075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021992
Mã NSX: AT0603CRD07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021993
Mã NSX: AT0603CRD0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021994
Mã NSX: AT0603CRD0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021995
Mã NSX: AT0603CRD07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021996
Mã NSX: AT0603CRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021997
Mã NSX: AT0603CRD0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00021998
Mã NSX: AT0603CRD07634RL

Số lượng / Giá