Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,201-20,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.98 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022019
Mã NSX: AT0603CRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022020
Mã NSX: AT0603CRD07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022021
Mã NSX: AT0603CRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022022
Mã NSX: AT0603CRD0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022023
Mã NSX: AT0603CRD07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022024
Mã NSX: AT0603CRD0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022025
Mã NSX: AT0603CRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022026
Mã NSX: AT0603CRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022027
Mã NSX: AT0603CRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022028
Mã NSX: AT0603CRD0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022029
Mã NSX: AT0603CRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022030
Mã NSX: AT0603CRD0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022031
Mã NSX: AT0603CRD0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022032
Mã NSX: AT0603CRD07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022033
Mã NSX: AT0603CRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022034
Mã NSX: AT0603CRD0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022035
Mã NSX: AT0603CRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022036
Mã NSX: AT0603CRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022037
Mã NSX: AT0603CRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022038
Mã NSX: AT0603CRD077K68L

Số lượng / Giá