Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,241-20,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.87 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022059
Mã NSX: AT0603CRD078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022060
Mã NSX: AT0603CRD07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022061
Mã NSX: AT0603CRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022062
Mã NSX: AT0603CRD0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022063
Mã NSX: AT0603CRD07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022064
Mã NSX: AT0603CRD0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022065
Mã NSX: AT0603CRD0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022066
Mã NSX: AT0603CRD07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022067
Mã NSX: AT0603CRD0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022068
Mã NSX: AT0603CRD0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022069
Mã NSX: AT0603CRD07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022070
Mã NSX: AT0603CRD0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022071
Mã NSX: AT0603CRD0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022072
Mã NSX: AT0603CRD079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022073
Mã NSX: AT0603CRD079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022074
Mã NSX: AT0603CRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022075
Mã NSX: AT0603CRD079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022076
Mã NSX: RT0603BRC07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022077
Mã NSX: RT0603BRC07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022078
Mã NSX: RT0603BRC07105KL

Số lượng / Giá