Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,301-20,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022119
Mã NSX: RT0603BRC0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022120
Mã NSX: RT0603BRC0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022121
Mã NSX: RT0603BRC07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022122
Mã NSX: RT0603BRC07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022123
Mã NSX: RT0603BRC07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022124
Mã NSX: RT0603BRC07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022125
Mã NSX: RT0603BRC07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022126
Mã NSX: RT0603BRC0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022127
Mã NSX: RT0603BRC0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022128
Mã NSX: RT0603BRC0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022129
Mã NSX: RT0603BRC0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022130
Mã NSX: RT0603BRC07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022131
Mã NSX: RT0603BRC07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022132
Mã NSX: RT0603BRC07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022133
Mã NSX: RT0603BRC07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022134
Mã NSX: RT0603BRC07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022135
Mã NSX: RT0603BRC0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022136
Mã NSX: RT0603BRC0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022137
Mã NSX: RT0603BRC0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022138
Mã NSX: RT0603BRC0715R8L

Số lượng / Giá