Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,341-20,360 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 187 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022159
Mã NSX: RT0603BRC07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022160
Mã NSX: RT0603BRC07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022161
Mã NSX: RT0603BRC0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022162
Mã NSX: RT0603BRC0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022163
Mã NSX: RT0603BRC0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022164
Mã NSX: RT0603BRC0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022165
Mã NSX: RT0603BRC0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022166
Mã NSX: RT0603BRC07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022167
Mã NSX: RT0603BRC07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022168
Mã NSX: RT0603BRC07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022169
Mã NSX: RT0603BRC07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022170
Mã NSX: RT0603BRC0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022171
Mã NSX: RT0603BRC0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022172
Mã NSX: RT0603BRC0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022173
Mã NSX: RT0603BRC071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022174
Mã NSX: RT0603BRC071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022175
Mã NSX: RT0603BRC071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022176
Mã NSX: RT0603BRC071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022177
Mã NSX: RT0603BRC071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022178
Mã NSX: RT0603BRC071K18L

Số lượng / Giá