Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,361-20,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022179
Mã NSX: RT0603BRC071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022180
Mã NSX: RT0603BRC071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022181
Mã NSX: RT0603BRC071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022182
Mã NSX: RT0603BRC071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022183
Mã NSX: RT0603BRC071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022184
Mã NSX: RT0603BRC071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022185
Mã NSX: RT0603BRC071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022186
Mã NSX: RT0603BRC071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022187
Mã NSX: RT0603BRC071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022188
Mã NSX: RT0603BRC071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022189
Mã NSX: RT0603BRC071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022190
Mã NSX: RT0603BRC071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022191
Mã NSX: RT0603BRC071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022192
Mã NSX: RT0603BRC07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022193
Mã NSX: RT0603BRC0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022194
Mã NSX: RT0603BRC0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022195
Mã NSX: RT0603BRC07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022196
Mã NSX: RT0603BRC07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022197
Mã NSX: RT0603BRC07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022198
Mã NSX: RT0603BRC0721R5L

Số lượng / Giá