Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,381-20,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022199
Mã NSX: RT0603BRC0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022200
Mã NSX: RT0603BRC07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022201
Mã NSX: RT0603BRC07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022202
Mã NSX: RT0603BRC07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022203
Mã NSX: RT0603BRC07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022204
Mã NSX: RT0603BRC0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022205
Mã NSX: RT0603BRC0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022206
Mã NSX: RT0603BRC07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022207
Mã NSX: RT0603BRC07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022208
Mã NSX: RT0603BRC07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022209
Mã NSX: RT0603BRC07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022210
Mã NSX: RT0603BRC0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022211
Mã NSX: RT0603BRC0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022212
Mã NSX: RT0603BRC0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022213
Mã NSX: RT0603BRC0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022214
Mã NSX: RT0603BRC07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022215
Mã NSX: RT0603BRC07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022216
Mã NSX: RT0603BRC0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022217
Mã NSX: RT0603BRC0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022218
Mã NSX: RT0603BRC0724R3L

Số lượng / Giá