Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,421-20,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 287 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022239
Mã NSX: RT0603BRC07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022240
Mã NSX: RT0603BRC0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022241
Mã NSX: RT0603BRC0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022242
Mã NSX: RT0603BRC0728R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022243
Mã NSX: RT0603BRC0728RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022244
Mã NSX: RT0603BRC0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022245
Mã NSX: RT0603BRC0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022246
Mã NSX: RT0603BRC072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022247
Mã NSX: RT0603BRC072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022248
Mã NSX: RT0603BRC072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022249
Mã NSX: RT0603BRC072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022250
Mã NSX: RT0603BRC072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022251
Mã NSX: RT0603BRC072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022252
Mã NSX: RT0603BRC072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022253
Mã NSX: RT0603BRC072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022254
Mã NSX: RT0603BRC072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022255
Mã NSX: RT0603BRC07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022256
Mã NSX: RT0603BRC07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022257
Mã NSX: RT0603BRC07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022258
Mã NSX: RT0603BRC07309RL

Số lượng / Giá