Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,441-20,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022259
Mã NSX: RT0603BRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022260
Mã NSX: RT0603BRC0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022261
Mã NSX: RT0603BRC0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022262
Mã NSX: RT0603BRC0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022263
Mã NSX: RT0603BRC0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022264
Mã NSX: RT0603BRC07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022265
Mã NSX: RT0603BRC07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022266
Mã NSX: RT0603BRC0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022267
Mã NSX: RT0603BRC07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022268
Mã NSX: RT0603BRC0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022269
Mã NSX: RT0603BRC0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022270
Mã NSX: RT0603BRC07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022271
Mã NSX: RT0603BRC0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022272
Mã NSX: RT0603BRC0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022273
Mã NSX: RT0603BRC0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022274
Mã NSX: RT0603BRC0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022275
Mã NSX: RT0603BRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022276
Mã NSX: RT0603BRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022277
Mã NSX: RT0603BRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022278
Mã NSX: RT0603BRC0736R5L

Số lượng / Giá