Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,501-20,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022319
Mã NSX: RT0603BRC0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022320
Mã NSX: RT0603BRC0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022321
Mã NSX: RT0603BRC07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022322
Mã NSX: RT0603BRC07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022323
Mã NSX: RT0603BRC0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022324
Mã NSX: RT0603BRC0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022325
Mã NSX: RT0603BRC074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022326
Mã NSX: RT0603BRC074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022327
Mã NSX: RT0603BRC074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022328
Mã NSX: RT0603BRC074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022329
Mã NSX: RT0603BRC074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022330
Mã NSX: RT0603BRC074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022331
Mã NSX: RT0603BRC074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022332
Mã NSX: RT0603BRC07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022333
Mã NSX: RT0603BRC0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022334
Mã NSX: RT0603BRC0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022335
Mã NSX: RT0603BRC07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022336
Mã NSX: RT0603BRC0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022337
Mã NSX: RT0603BRC0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022338
Mã NSX: RT0603BRC0753K6L

Số lượng / Giá