Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,541-20,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022359
Mã NSX: RT0603BRC0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022360
Mã NSX: RT0603BRC0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022361
Mã NSX: RT0603BRC07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022362
Mã NSX: RT0603BRC0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022363
Mã NSX: RT0603BRC0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022364
Mã NSX: RT0603BRC0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022365
Mã NSX: RT0603BRC0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022366
Mã NSX: RT0603BRC07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022367
Mã NSX: RT0603BRC0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022368
Mã NSX: RT0603BRC0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022369
Mã NSX: RT0603BRC07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022370
Mã NSX: RT0603BRC0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022371
Mã NSX: RT0603BRC0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022372
Mã NSX: RT0603BRC0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022373
Mã NSX: RT0603BRC0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022374
Mã NSX: RT0603BRC0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022375
Mã NSX: RT0603BRC0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022376
Mã NSX: RT0603BRC076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022377
Mã NSX: RT0603BRC076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022378
Mã NSX: RT0603BRC076K34L

Số lượng / Giá