Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,561-20,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.65 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022379
Mã NSX: RT0603BRC076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022380
Mã NSX: RT0603BRC07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022381
Mã NSX: RT0603BRC0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022382
Mã NSX: RT0603BRC07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022383
Mã NSX: RT0603BRC0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022384
Mã NSX: RT0603BRC0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022385
Mã NSX: RT0603BRC0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022386
Mã NSX: RT0603BRC07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022387
Mã NSX: RT0603BRC0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022388
Mã NSX: RT0603BRC0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022389
Mã NSX: RT0603BRC07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022390
Mã NSX: RT0603BRC0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022391
Mã NSX: RT0603BRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022392
Mã NSX: RT0603BRC077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022393
Mã NSX: RT0603BRC077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022394
Mã NSX: RT0603BRC077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022395
Mã NSX: RT0603BRC077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022396
Mã NSX: RT0603BRC0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022397
Mã NSX: RT0603BRC0780R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022398
Mã NSX: RT0603BRC07820RL

Số lượng / Giá