Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,621-20,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 38.3 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022439
Mã NSX: RT0603CRC0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022440
Mã NSX: RT0603CRC073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022441
Mã NSX: RT0603CRC0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022442
Mã NSX: RT0603CRC07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022443
Mã NSX: RT0603CRC074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022444
Mã NSX: RT0603CRC074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022445
Mã NSX: RT0603CRC074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022446
Mã NSX: RT0603CRC0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022447
Mã NSX: RT0603CRC07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022448
Mã NSX: RT0603CRC0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022449
Mã NSX: RT0603CRC0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022450
Mã NSX: RT0603CRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022451
Mã NSX: RT0603CRC0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022452
Mã NSX: RT0603CRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022453
Mã NSX: RT0603CRC0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022454
Mã NSX: RT0603CRC078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022455
Mã NSX: AT0603BRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022456
Mã NSX: RT0603BRC07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022457
Mã NSX: RT0603BRC0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022458
Mã NSX: RT0603BRC0710K5L

Số lượng / Giá