Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,681-20,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022499
Mã NSX: RT0603BRC07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022500
Mã NSX: RT0603BRC0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022501
Mã NSX: RT0603BRC0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022502
Mã NSX: RT0603BRC0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022503
Mã NSX: RT0603BRC07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022504
Mã NSX: RT0603BRC07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022505
Mã NSX: RT0603BRC07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022506
Mã NSX: RT0603BRC07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022507
Mã NSX: RT0603BRC0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022508
Mã NSX: RT0603BRC0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022509
Mã NSX: RT0603BRC07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022510
Mã NSX: RT0603BRC0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022511
Mã NSX: RT0603BRC0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022512
Mã NSX: RT0603BRC07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022513
Mã NSX: RT0603BRC07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022514
Mã NSX: RT0603BRC07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022515
Mã NSX: RT0603BRC072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022516
Mã NSX: RT0603BRC072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022517
Mã NSX: RT0603BRC072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022518
Mã NSX: RT0603BRC072K2L

Số lượng / Giá