Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,701-20,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.32 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022519
Mã NSX: RT0603BRC072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022520
Mã NSX: RT0603BRC072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022521
Mã NSX: RT0603BRC072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022522
Mã NSX: RT0603BRC072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022523
Mã NSX: RT0603BRC072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022524
Mã NSX: RT0603BRC072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022525
Mã NSX: RT0603BRC072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022526
Mã NSX: RT0603BRC072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022527
Mã NSX: RT0603BRC07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022528
Mã NSX: RT0603BRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022529
Mã NSX: RT0603BRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022530
Mã NSX: RT0603BRC07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022531
Mã NSX: RT0603BRC07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022532
Mã NSX: RT0603BRC0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022533
Mã NSX: RT0603BRC0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022534
Mã NSX: RT0603BRC07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022535
Mã NSX: RT0603BRC07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022536
Mã NSX: RT0603BRC0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022537
Mã NSX: RT0603BRC07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022538
Mã NSX: RT0603BRC07357RL

Số lượng / Giá