Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,761-20,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022579
Mã NSX: RT0603BRC07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022580
Mã NSX: RT0603BRC07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022581
Mã NSX: RT0603BRC07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022582
Mã NSX: RT0603BRC0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022583
Mã NSX: RT0603BRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022584
Mã NSX: RT0603BRC07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022585
Mã NSX: RT0603BRC076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022586
Mã NSX: RT0603BRC076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022587
Mã NSX: RT0603BRC076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022588
Mã NSX: RT0603BRC076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022589
Mã NSX: RT0603BRC0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022590
Mã NSX: RT0603BRC07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022591
Mã NSX: RT0603BRC0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022592
Mã NSX: RT0603BRC07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022593
Mã NSX: RT0603BRC07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022594
Mã NSX: RT0603BRC0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022595
Mã NSX: RT0603BRC0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022596
Mã NSX: RT0603BRC07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022597
Mã NSX: RT0603BRC078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022598
Mã NSX: RT0603BRC07909RL

Số lượng / Giá