Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,841-20,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022659
Mã NSX: RT0603BRB0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022660
Mã NSX: RT0603BRB0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022661
Mã NSX: RT0603BRB0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022662
Mã NSX: RT0603BRB0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022663
Mã NSX: RT0603BRB07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022664
Mã NSX: RT0603BRB07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022665
Mã NSX: RT0603BRB07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022666
Mã NSX: RT0603BRB0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022667
Mã NSX: RT0603BRB0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022668
Mã NSX: RT0603BRB0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022669
Mã NSX: RT0603BRB0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022670
Mã NSX: RT0603BRB07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022671
Mã NSX: RT0603BRB07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022672
Mã NSX: RT0603BRB07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022673
Mã NSX: RT0603BRB07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022674
Mã NSX: RT0603BRB07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022675
Mã NSX: RT0603BRB0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022676
Mã NSX: RT0603BRB0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022677
Mã NSX: RT0603BRB0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022678
Mã NSX: RT0603BRB0713RL

Số lượng / Giá