Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,901-20,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022719
Mã NSX: RT0603BRB071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022720
Mã NSX: RT0603BRB071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022721
Mã NSX: RT0603BRB071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022722
Mã NSX: RT0603BRB071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022723
Mã NSX: RT0603BRB071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022724
Mã NSX: RT0603BRB071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022725
Mã NSX: RT0603BRB071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022726
Mã NSX: RT0603BRB071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022727
Mã NSX: RT0603BRB071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022728
Mã NSX: RT0603BRB07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022729
Mã NSX: RT0603BRB0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022730
Mã NSX: RT0603BRB07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022731
Mã NSX: RT0603BRB07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022732
Mã NSX: RT0603BRB07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022733
Mã NSX: RT0603BRB07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022734
Mã NSX: RT0603BRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022735
Mã NSX: RT0603BRB0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022736
Mã NSX: RT0603BRB0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022737
Mã NSX: RT0603BRB07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022738
Mã NSX: RT0603BRB07221KL

Số lượng / Giá