Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 20,961-20,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022779
Mã NSX: RT0603BRB072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022780
Mã NSX: RT0603BRB07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022781
Mã NSX: RT0603BRB07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022782
Mã NSX: RT0603BRB0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022783
Mã NSX: RT0603BRB0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022784
Mã NSX: RT0603BRB0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022785
Mã NSX: RT0603BRB0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022786
Mã NSX: RT0603BRB07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022787
Mã NSX: RT0603BRB0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022788
Mã NSX: RT0603BRB07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022789
Mã NSX: RT0603BRB07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022790
Mã NSX: RT0603BRB0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022791
Mã NSX: RT0603BRB0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022792
Mã NSX: RT0603BRB07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022793
Mã NSX: RT0603BRB07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022794
Mã NSX: RT0603BRB0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022795
Mã NSX: RT0603BRB0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022796
Mã NSX: RT0603BRB0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022797
Mã NSX: RT0603BRB07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022798
Mã NSX: RT0603BRB0736R5L

Số lượng / Giá