Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,001-21,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 45.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022819
Mã NSX: RT0603BRB0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022820
Mã NSX: RT0603BRB0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022821
Mã NSX: RT0603BRB07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022822
Mã NSX: RT0603BRB07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022823
Mã NSX: RT0603BRB0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022824
Mã NSX: RT0603BRB0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022825
Mã NSX: RT0603BRB074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022826
Mã NSX: RT0603BRB074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022827
Mã NSX: RT0603BRB074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022828
Mã NSX: RT0603BRB07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023823
Mã NSX: RT0603WRC07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022829
Mã NSX: RT0603BRB0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023824
Mã NSX: RT0603WRC07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022830
Mã NSX: RT0603BRB07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023825
Mã NSX: RT0603WRC07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022831
Mã NSX: RT0603BRB0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023826
Mã NSX: RT0603WRC0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022832
Mã NSX: RT0603BRB07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023827
Mã NSX: RT0603WRC0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022833
Mã NSX: RT0603BRB0754R9L

Số lượng / Giá