Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,021-21,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023828
Mã NSX: RT0603WRC0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022834
Mã NSX: RT0603BRB07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023829
Mã NSX: RT0603WRC0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022835
Mã NSX: RT0603BRB0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023830
Mã NSX: RT0603WRC0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022836
Mã NSX: RT0603BRB0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023831
Mã NSX: RT0603WRC0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022837
Mã NSX: RT0603BRB0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023832
Mã NSX: RT0603WRC07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022838
Mã NSX: RT0603BRB0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023833
Mã NSX: RT0603WRC07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022839
Mã NSX: RT0603BRB07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023834
Mã NSX: RT0603WRC07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022840
Mã NSX: RT0603BRB0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023835
Mã NSX: RT0603WRC07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022841
Mã NSX: RT0603BRB0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023836
Mã NSX: RT0603WRC0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022842
Mã NSX: RT0603BRB0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023837
Mã NSX: RT0603WRC0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022843
Mã NSX: RT0603BRB0759RL

Số lượng / Giá