Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,041-21,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023838
Mã NSX: RT0603WRC0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022844
Mã NSX: RT0603BRB075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023839
Mã NSX: RT0603WRC0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022845
Mã NSX: RT0603BRB075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023840
Mã NSX: RT0603WRC0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022846
Mã NSX: RT0603BRB075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023841
Mã NSX: RT0603WRC0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022847
Mã NSX: RT0603BRB07604RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023842
Mã NSX: RT0603WRC0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022848
Mã NSX: RT0603BRB0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023843
Mã NSX: RT0603WRC0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022849
Mã NSX: RT0603BRB0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023844
Mã NSX: RT0603WRC07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022850
Mã NSX: RT0603BRB07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023845
Mã NSX: RT0603WRC07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022851
Mã NSX: RT0603BRB0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023846
Mã NSX: RT0603WRC0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022852
Mã NSX: RT0603BRB07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023847
Mã NSX: RT0603WRC0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022853
Mã NSX: RT0603BRB0763K4L

Số lượng / Giá