Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,061-21,080 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 17.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023848
Mã NSX: RT0603WRC0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022854
Mã NSX: RT0603BRB0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023849
Mã NSX: RT0603WRC0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022855
Mã NSX: RT0603BRB07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023850
Mã NSX: RT0603WRC07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022856
Mã NSX: RT0603BRB0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023851
Mã NSX: RT0603WRC07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022857
Mã NSX: RT0603BRB0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023852
Mã NSX: RT0603WRC07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022858
Mã NSX: RT0603BRB07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023853
Mã NSX: RT0603WRC0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022859
Mã NSX: RT0603BRB0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023854
Mã NSX: RT0603WRC0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022860
Mã NSX: RT0603BRB0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023855
Mã NSX: RT0603WRC0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022861
Mã NSX: RT0603BRB076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023856
Mã NSX: RT0603WRC0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022862
Mã NSX: RT0603BRB0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023857
Mã NSX: RT0603WRC0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022863
Mã NSX: RT0603BRB0771R5L

Số lượng / Giá