Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,081-21,100 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 18 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023858
Mã NSX: RT0603WRC0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022864
Mã NSX: RT0603BRB07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023859
Mã NSX: RT0603WRC07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022865
Mã NSX: RT0603BRB0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023860
Mã NSX: RT0603WRC07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022866
Mã NSX: RT0603BRB0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023861
Mã NSX: RT0603WRC0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022867
Mã NSX: RT0603BRB07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023862
Mã NSX: RT0603WRC0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022868
Mã NSX: RT0603BRB0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023863
Mã NSX: RT0603WRC0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022869
Mã NSX: RT0603BRB07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023864
Mã NSX: RT0603WRC0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022870
Mã NSX: RT0603BRB0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023865
Mã NSX: RT0603WRC071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022871
Mã NSX: RT0603BRB0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023866
Mã NSX: RT0603WRC071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022872
Mã NSX: RT0603BRB077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023867
Mã NSX: RT0603WRC071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022873
Mã NSX: RT0603BRB077K87L

Số lượng / Giá