Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,101-21,120 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023868
Mã NSX: RT0603WRC071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022874
Mã NSX: RT0603BRB0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023869
Mã NSX: RT0603WRC071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022875
Mã NSX: RT0603BRB07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023870
Mã NSX: RT0603WRC071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022876
Mã NSX: RT0603BRB0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023871
Mã NSX: RT0603WRC071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022877
Mã NSX: RT0603BRB0784R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023872
Mã NSX: RT0603WRC071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022878
Mã NSX: RT0603BRB07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023873
Mã NSX: RT0603WRC071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022879
Mã NSX: RT0603BRB0786R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023874
Mã NSX: RT0603WRC071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022880
Mã NSX: RT0603BRB07887RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023875
Mã NSX: RT0603WRC071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022881
Mã NSX: RT0603BRB0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023876
Mã NSX: RT0603WRC071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022882
Mã NSX: RT0603BRB0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023877
Mã NSX: RT0603WRC071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022883
Mã NSX: RT0603BRB078K45L

Số lượng / Giá