Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,121-21,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023878
Mã NSX: RT0603WRC071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022884
Mã NSX: RT0603BRB078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023879
Mã NSX: RT0603WRC071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022885
Mã NSX: RT0603BRB0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023880
Mã NSX: RT0603WRC071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022886
Mã NSX: RT0603BRB07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023881
Mã NSX: RT0603WRC071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022887
Mã NSX: RT0603BRB0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023882
Mã NSX: RT0603WRC071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022888
Mã NSX: RT0603BRB0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023883
Mã NSX: RT0603WRC071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022889
Mã NSX: RT0603BRB07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023884
Mã NSX: RT0603WRC071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022890
Mã NSX: RT0603BRB0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023885
Mã NSX: RT0603WRC071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022891
Mã NSX: RT0603BRB0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023886
Mã NSX: RT0603WRC071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022892
Mã NSX: RT0603BRB0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023887
Mã NSX: RT0603WRC071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022893
Mã NSX: AT0603CRD0710RL

Số lượng / Giá