Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,141-21,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023888
Mã NSX: RT0603WRC071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022894
Mã NSX: RT0603BRB0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023889
Mã NSX: RT0603WRC071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022895
Mã NSX: RT0603BRB07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023890
Mã NSX: RT0603WRC071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022896
Mã NSX: RT0603BRB07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023891
Mã NSX: RT0603WRC071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022897
Mã NSX: RT0603BRB07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023892
Mã NSX: RT0603WRC071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022898
Mã NSX: RT0603BRB0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023893
Mã NSX: RT0603WRC071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022899
Mã NSX: RT0603BRB0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023894
Mã NSX: RT0603WRC071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022900
Mã NSX: RT0603BRB0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023895
Mã NSX: RT0603WRC071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022901
Mã NSX: RT0603BRB07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023896
Mã NSX: RT0603WRC071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022902
Mã NSX: RT0603BRB07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023897
Mã NSX: RT0603WRC07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022903
Mã NSX: RT0603BRB07113KL

Số lượng / Giá