Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,161-21,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 205 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023898
Mã NSX: RT0603WRC07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022904
Mã NSX: RT0603BRB07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023899
Mã NSX: RT0603WRC0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022905
Mã NSX: RT0603BRB0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023900
Mã NSX: RT0603WRC0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022906
Mã NSX: RT0603BRB0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023901
Mã NSX: RT0603WRC0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022907
Mã NSX: RT0603BRB0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023902
Mã NSX: RT0603WRC0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022908
Mã NSX: RT0603BRB07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023903
Mã NSX: RT0603WRC07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022909
Mã NSX: RT0603BRB07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023904
Mã NSX: RT0603WRC07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022910
Mã NSX: RT0603BRB07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023905
Mã NSX: RT0603WRC0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022911
Mã NSX: RT0603BRB07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023906
Mã NSX: RT0603WRC0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022912
Mã NSX: RT0603BRB07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023907
Mã NSX: RT0603WRC0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022913
Mã NSX: RT0603BRB0712K1L

Số lượng / Giá