Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,181-21,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023908
Mã NSX: RT0603WRC0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022914
Mã NSX: RT0603BRB0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023909
Mã NSX: RT0603WRC07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022915
Mã NSX: RT0603BRB0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023910
Mã NSX: RT0603WRC07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022916
Mã NSX: RT0603BRB07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023911
Mã NSX: RT0603WRC07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022917
Mã NSX: RT0603BRB0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023912
Mã NSX: RT0603WRC0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022918
Mã NSX: RT0603BRB0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023913
Mã NSX: RT0603WRC0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022919
Mã NSX: RT0603BRB07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023914
Mã NSX: RT0603WRC0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022920
Mã NSX: RT0603BRB0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023915
Mã NSX: RT0603WRC0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022921
Mã NSX: RT0603BRB0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023916
Mã NSX: RT0603WRC0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022922
Mã NSX: RT0603BRB07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023917
Mã NSX: RT0603WRC0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022923
Mã NSX: RT0603BRB07150RL

Số lượng / Giá