Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,241-21,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023938
Mã NSX: RT0603WRC0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022944
Mã NSX: RT0603BRB071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023939
Mã NSX: RT0603WRC0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022945
Mã NSX: RT0603BRB071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023940
Mã NSX: RT0603WRC0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022946
Mã NSX: RT0603BRB071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023941
Mã NSX: RT0603WRC0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022947
Mã NSX: RT0603BRB071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023942
Mã NSX: RT0603WRC07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022948
Mã NSX: RT0603BRB071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023943
Mã NSX: RT0603WRC07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022949
Mã NSX: RT0603BRB071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023944
Mã NSX: RT0603WRC0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022950
Mã NSX: RT0603BRB071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023945
Mã NSX: RT0603WRC0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022951
Mã NSX: RT0603BRB071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023946
Mã NSX: RT0603WRC0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022952
Mã NSX: RT0603BRB071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023947
Mã NSX: RT0603WRC0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022953
Mã NSX: RT0603BRB071K3L

Số lượng / Giá