Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,281-21,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023958
Mã NSX: RT0603WRC072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022964
Mã NSX: RT0603BRB07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023959
Mã NSX: RT0603WRC072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022965
Mã NSX: RT0603BRB07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023960
Mã NSX: RT0603WRC072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022966
Mã NSX: RT0603BRB0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023961
Mã NSX: RT0603WRC072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022967
Mã NSX: RT0603BRB0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023962
Mã NSX: RT0603WRC072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022968
Mã NSX: RT0603BRB0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023963
Mã NSX: RT0603WRC072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022969
Mã NSX: RT0603BRB07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023964
Mã NSX: RT0603WRC072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022970
Mã NSX: RT0603BRB07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023965
Mã NSX: RT0603WRC072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022971
Mã NSX: RT0603BRB0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023966
Mã NSX: RT0603WRC072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022972
Mã NSX: RT0603BRB0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023967
Mã NSX: RT0603WRC072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022973
Mã NSX: RT0603BRB0722K9L

Số lượng / Giá