Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,301-21,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.55 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023968
Mã NSX: RT0603WRC072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022974
Mã NSX: RT0603BRB0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023969
Mã NSX: RT0603WRC072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022975
Mã NSX: RT0603BRB0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023970
Mã NSX: RT0603WRC072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022976
Mã NSX: RT0603BRB0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.71 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023971
Mã NSX: RT0603WRC072K71L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022977
Mã NSX: RT0603BRB0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023972
Mã NSX: RT0603WRC072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022978
Mã NSX: RT0603BRB07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023973
Mã NSX: RT0603WRC072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022979
Mã NSX: RT0603BRB07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023974
Mã NSX: RT0603WRC072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022980
Mã NSX: RT0603BRB07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023975
Mã NSX: RT0603WRC072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022981
Mã NSX: RT0603BRB07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023976
Mã NSX: RT0603WRC072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022982
Mã NSX: RT0603BRB0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023977
Mã NSX: RT0603WRC072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022983
Mã NSX: RT0603BRB0724K9L

Số lượng / Giá