Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,321-21,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023978
Mã NSX: RT0603WRC07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022984
Mã NSX: RT0603BRB0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023979
Mã NSX: RT0603WRC07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022985
Mã NSX: RT0603BRB0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023980
Mã NSX: RT0603WRC07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022986
Mã NSX: RT0603BRB0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023981
Mã NSX: RT0603WRC0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022987
Mã NSX: RT0603BRB0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023982
Mã NSX: RT0603WRC0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022988
Mã NSX: RT0603BRB07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023983
Mã NSX: RT0603WRC0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022989
Mã NSX: RT0603BRB07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023984
Mã NSX: RT0603WRC0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022990
Mã NSX: RT0603BRB07267RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023985
Mã NSX: RT0603WRC0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022991
Mã NSX: RT0603BRB0726R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023986
Mã NSX: RT0603WRC07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022992
Mã NSX: RT0603BRB07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023987
Mã NSX: RT0603WRC0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00022993
Mã NSX: RT0603BRB07274RL

Số lượng / Giá