Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,361-21,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 340 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023998
Mã NSX: RT0603WRC07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023004
Mã NSX: RT0603BRB072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023999
Mã NSX: RT0603WRC07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023005
Mã NSX: RT0603BRB072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024000
Mã NSX: RT0603WRC0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023006
Mã NSX: RT0603BRB072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024001
Mã NSX: RT0603WRC0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023007
Mã NSX: RT0603BRB07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024002
Mã NSX: RT0603WRC0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023008
Mã NSX: RT0603BRB07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024003
Mã NSX: RT0603WRC0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023009
Mã NSX: RT0603BRB07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024004
Mã NSX: RT0603WRC07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023010
Mã NSX: RT0603BRB07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024005
Mã NSX: RT0603WRC0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023011
Mã NSX: RT0603BRB0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024006
Mã NSX: RT0603WRC0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023012
Mã NSX: RT0603BRB07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024007
Mã NSX: RT0603WRC07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023013
Mã NSX: RT0603BRB0731K6L

Số lượng / Giá