Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,381-21,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 365 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024008
Mã NSX: RT0603WRC07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023014
Mã NSX: RT0603BRB0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024009
Mã NSX: RT0603WRC0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023015
Mã NSX: RT0603BRB07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024010
Mã NSX: RT0603WRC0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023016
Mã NSX: RT0603BRB07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024011
Mã NSX: RT0603WRC0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023017
Mã NSX: RT0603BRB07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024012
Mã NSX: RT0603WRC07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023018
Mã NSX: RT0603BRB0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024013
Mã NSX: RT0603WRC0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023019
Mã NSX: RT0603BRB0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024014
Mã NSX: RT0603WRC0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023020
Mã NSX: RT0603BRB0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024015
Mã NSX: RT0603WRC07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023021
Mã NSX: RT0603BRB0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024016
Mã NSX: RT0603WRC0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023022
Mã NSX: RT0603BRB0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024017
Mã NSX: RT0603WRC07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023023
Mã NSX: RT0603BRB07357RL

Số lượng / Giá