Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,421-21,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024028
Mã NSX: RT0603WRC073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023034
Mã NSX: RT0603BRB0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024029
Mã NSX: RT0603WRC073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023035
Mã NSX: RT0603BRB0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024030
Mã NSX: RT0603WRC073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023036
Mã NSX: RT0603BRB073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024031
Mã NSX: RT0603WRC073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023037
Mã NSX: RT0603BRB073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024032
Mã NSX: RT0603WRC073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023038
Mã NSX: RT0603BRB073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024033
Mã NSX: RT0603WRC073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023039
Mã NSX: RT0603BRB073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024034
Mã NSX: RT0603WRC073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023040
Mã NSX: RT0603BRB073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024035
Mã NSX: RT0603WRC073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023041
Mã NSX: RT0603BRB073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024036
Mã NSX: RT0603WRC073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023042
Mã NSX: RT0603BRB073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024037
Mã NSX: RT0603WRC073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023043
Mã NSX: RT0603BRB073K6L

Số lượng / Giá