Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,441-21,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024038
Mã NSX: RT0603WRC073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023044
Mã NSX: RT0603BRB073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024039
Mã NSX: RT0603WRC07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023045
Mã NSX: RT0603BRB073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024040
Mã NSX: RT0603WRC0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023046
Mã NSX: RT0603BRB073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024041
Mã NSX: RT0603WRC0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023047
Mã NSX: RT0603BRB073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024042
Mã NSX: RT0603WRC07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023048
Mã NSX: RT0603BRB07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024043
Mã NSX: RT0603WRC0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023049
Mã NSX: RT0603BRB0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024044
Mã NSX: RT0603WRC0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023050
Mã NSX: RT0603BRB07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024045
Mã NSX: RT0603WRC07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023051
Mã NSX: RT0603BRB0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024046
Mã NSX: RT0603WRC0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023052
Mã NSX: RT0603BRB0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024047
Mã NSX: RT0603WRC0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023053
Mã NSX: RT0603BRB07464RL

Số lượng / Giá