Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,501-21,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 47 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024068
Mã NSX: RT0603WRC0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023074
Mã NSX: RT0603BRB07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024069
Mã NSX: RT0603WRC07481RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023075
Mã NSX: RT0603BRB0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024070
Mã NSX: RT0603WRC07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023076
Mã NSX: RT0603BRB0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024071
Mã NSX: RT0603WRC0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023077
Mã NSX: RT0603BRB0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024072
Mã NSX: RT0603WRC0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023078
Mã NSX: RT0603BRB0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024073
Mã NSX: RT0603WRC07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023079
Mã NSX: RT0603BRB0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024074
Mã NSX: RT0603WRC0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023080
Mã NSX: RT0603BRB0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024075
Mã NSX: RT0603WRC0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023081
Mã NSX: RT0603BRB0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024076
Mã NSX: RT0603WRC074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023082
Mã NSX: RT0603BRB07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024077
Mã NSX: RT0603WRC074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023083
Mã NSX: RT0603BRB07590RL

Số lượng / Giá