Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,561-21,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 536 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024098
Mã NSX: RT0603WRC07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023104
Mã NSX: RT0603BRB076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024099
Mã NSX: RT0603WRC0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023105
Mã NSX: RT0603BRB076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024100
Mã NSX: RT0603WRC0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023106
Mã NSX: RT0603BRB076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024101
Mã NSX: RT0603WRC07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023107
Mã NSX: RT0603BRB076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024102
Mã NSX: RT0603WRC0754K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023108
Mã NSX: RT0603BRB076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024103
Mã NSX: RT0603WRC0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023109
Mã NSX: RT0603BRB076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024104
Mã NSX: RT0603WRC07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023110
Mã NSX: RT0603BRB07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024105
Mã NSX: RT0603WRC07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023111
Mã NSX: RT0603BRB07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024106
Mã NSX: RT0603WRC0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023112
Mã NSX: RT0603BRB0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024107
Mã NSX: RT0603WRC0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023113
Mã NSX: RT0603BRB0775RL

Số lượng / Giá