Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,621-21,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 619 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024128
Mã NSX: RT0603WRC07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023134
Mã NSX: RT0603BRB0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024129
Mã NSX: RT0603WRC0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023135
Mã NSX: RT0603BRB07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024130
Mã NSX: RT0603WRC0761R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023136
Mã NSX: RT0603BRB079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024131
Mã NSX: RT0603WRC07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023137
Mã NSX: RT0603BRB079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024132
Mã NSX: RT0603WRC0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023138
Mã NSX: RT0603BRB079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024133
Mã NSX: RT0603WRC0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023139
Mã NSX: RT0603BRB079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024134
Mã NSX: RT0603WRC07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023140
Mã NSX: RT0603BRB079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024135
Mã NSX: RT0603WRC0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.97 kOhms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023141
Mã NSX: RT0603BRB072K97L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024136
Mã NSX: RT0603WRC0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023142
Mã NSX: RT0603BRC075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024137
Mã NSX: RT0603WRC07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023143
Mã NSX: RT0603BRC075R23L

Số lượng / Giá