Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,661-21,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024148
Mã NSX: RT0603WRC0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023154
Mã NSX: RT0603BRC076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024149
Mã NSX: RT0603WRC07698RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023155
Mã NSX: RT0603BRC076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024150
Mã NSX: RT0603WRC0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023156
Mã NSX: RT0603BRC076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024151
Mã NSX: RT0603WRC0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023157
Mã NSX: RT0603BRC076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024152
Mã NSX: RT0603WRC076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023158
Mã NSX: RT0603BRC077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024153
Mã NSX: RT0603WRC076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023159
Mã NSX: RT0603BRC077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024154
Mã NSX: RT0603WRC076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023160
Mã NSX: RT0603BRC077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024155
Mã NSX: RT0603WRC076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023161
Mã NSX: RT0603BRC077R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024156
Mã NSX: RT0603WRC076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023162
Mã NSX: RT0603BRC077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024157
Mã NSX: RT0603WRC076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023163
Mã NSX: RT0603BRC078R06L

Số lượng / Giá