Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,701-21,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 75 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024168
Mã NSX: RT0603WRC0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023174
Mã NSX: RT0603CRB07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024169
Mã NSX: RT0603WRC0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023175
Mã NSX: RT0603CRB07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024170
Mã NSX: RT0603WRC07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023176
Mã NSX: RT0603CRB0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024171
Mã NSX: RT0603WRC0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023177
Mã NSX: RT0603CRB0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024172
Mã NSX: RT0603WRC0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023178
Mã NSX: RT0603CRB07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024173
Mã NSX: RT0603WRC07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023179
Mã NSX: RT0603CRB071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024174
Mã NSX: RT0603WRC0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023180
Mã NSX: RT0603CRB071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024175
Mã NSX: RT0603WRC0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023181
Mã NSX: RT0603CRB07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024176
Mã NSX: RT0603WRC077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023182
Mã NSX: RT0603CRB0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024177
Mã NSX: RT0603WRC077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0603 ±0.25% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023183
Mã NSX: RT0603CRB07280RL

Số lượng / Giá