Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,781-21,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023216
Mã NSX: PE0603FRF7T0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024206
Mã NSX: RT0603WRC0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023217
Mã NSX: PE0603FRF7T0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024207
Mã NSX: RT0603WRC0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023218
Mã NSX: PE0603FRM7T0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024208
Mã NSX: RT0603WRC07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023219
Mã NSX: PE0603JRF7T0R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024209
Mã NSX: RT0603WRC0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023220
Mã NSX: PE0603JRF7T0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024210
Mã NSX: RT0603WRC0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023221
Mã NSX: PE0603JRF7T0R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024211
Mã NSX: RT0603WRC07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023222
Mã NSX: PE0603JRF7T0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024212
Mã NSX: RT0603WRC0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023223
Mã NSX: PE0603JRF7T0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024213
Mã NSX: RT0603WRC0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023224
Mã NSX: PE0603JRF7T0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024214
Mã NSX: RT0603WRC07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±5% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00023225
Mã NSX: PE0603JRF7T0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024215
Mã NSX: RT0603WRC0795K3L

Số lượng / Giá