Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,821-21,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023236
Mã NSX: PE0603DRF7W0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024226
Mã NSX: RT0603BRB075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023237
Mã NSX: PE0603DRF7W0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024227
Mã NSX: RT0603BRB075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023238
Mã NSX: PE0603DRF7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024228
Mã NSX: RT0603BRB075R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023239
Mã NSX: PE0603DRF7W0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024229
Mã NSX: RT0603BRB075R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023240
Mã NSX: PE0603DRF7W0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024230
Mã NSX: RT0603BRB075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023241
Mã NSX: PE0603DRF7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024231
Mã NSX: RT0603BRB075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023242
Mã NSX: PE0603DRF7W0R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024232
Mã NSX: RT0603BRB075R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±0.5% 0.2W, 1/5W
Mã Tranzi: TZ-00023243
Mã NSX: PE0603DRF7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024233
Mã NSX: RT0603BRB075R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023244
Mã NSX: RT0603WRD07102RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024234
Mã NSX: RT0603BRB076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023245
Mã NSX: RT0603WRD07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024235
Mã NSX: RT0603BRB076R19L

Số lượng / Giá