Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,841-21,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023246
Mã NSX: RT0603WRD0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024236
Mã NSX: RT0603BRB076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023247
Mã NSX: RT0603WRD0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024237
Mã NSX: RT0603BRB076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023248
Mã NSX: RT0603WRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024238
Mã NSX: RT0603BRB076R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023249
Mã NSX: RT0603WRD0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024239
Mã NSX: RT0603BRB076R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023250
Mã NSX: RT0603WRD0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024240
Mã NSX: RT0603BRB076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023251
Mã NSX: RT0603WRD0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024241
Mã NSX: RT0603BRB076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023252
Mã NSX: RT0603WRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024242
Mã NSX: RT0603BRB076R98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023253
Mã NSX: RT0603WRD07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024243
Mã NSX: RT0603BRB077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023254
Mã NSX: RT0603WRD07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024244
Mã NSX: RT0603BRB077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023255
Mã NSX: RT0603WRD07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0603 ±0.1% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024245
Mã NSX: RT0603BRB077R5L

Số lượng / Giá