Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,901-21,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023276
Mã NSX: RT0603WRD0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024266
Mã NSX: PE0603FRF570R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023277
Mã NSX: RT0603WRD07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024267
Mã NSX: PE0603FRF570R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023278
Mã NSX: RT0603WRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024268
Mã NSX: PE0603FRF570R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023279
Mã NSX: RT0603WRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024269
Mã NSX: PE0603FRF570R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023280
Mã NSX: RT0603WRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024270
Mã NSX: PE0603FRF570R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023281
Mã NSX: RT0603WRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024271
Mã NSX: PE0603FRF570R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023282
Mã NSX: RT0603WRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024272
Mã NSX: PE0603FRF570R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023283
Mã NSX: RT0603WRD0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024273
Mã NSX: PE0603FRF570R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023284
Mã NSX: RT0603WRD0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024274
Mã NSX: PE0603FRF570R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023285
Mã NSX: RT0603WRD0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024275
Mã NSX: PE0603FRF570R04L

Số lượng / Giá