Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,941-21,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 154 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023296
Mã NSX: RT0603WRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024286
Mã NSX: PE0603JRF570R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023297
Mã NSX: RT0603WRD07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024287
Mã NSX: PE0603JRF570R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023298
Mã NSX: RT0603WRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024288
Mã NSX: PE0603JRF570R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023299
Mã NSX: RT0603WRD0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024289
Mã NSX: PE0603DRF470R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023300
Mã NSX: RT0603WRD0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024290
Mã NSX: PE0603DRF470R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023301
Mã NSX: RT0603WRD0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024291
Mã NSX: PE0603DRF470R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023302
Mã NSX: RT0603WRD0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024292
Mã NSX: PE0603DRF470R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023303
Mã NSX: RT0603WRD07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024293
Mã NSX: PE0603DRF470R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023304
Mã NSX: RT0603WRD07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024294
Mã NSX: PE0603DRF470R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023305
Mã NSX: RT0603WRD07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024295
Mã NSX: PE0603DRF470R039L

Số lượng / Giá