Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 21,961-21,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 169 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023306
Mã NSX: RT0603WRD07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024296
Mã NSX: PE0603DRF470R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023307
Mã NSX: RT0603WRD0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024297
Mã NSX: PE0603DRF470R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023308
Mã NSX: RT0603WRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024298
Mã NSX: PE0603DRF470R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023309
Mã NSX: RT0603WRD0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0603 ±0.5% 0.4W, 2/5W
Mã Tranzi: TZ-00024299
Mã NSX: PE0603DRF470R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023310
Mã NSX: RT0603WRD0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024300
Mã NSX: PE0603DRF570R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023311
Mã NSX: RT0603WRD0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024301
Mã NSX: PE0603DRF570R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023312
Mã NSX: RT0603WRD0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024302
Mã NSX: PE0603DRF570R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023313
Mã NSX: RT0603WRD0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024303
Mã NSX: PE0603DRF570R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023314
Mã NSX: RT0603WRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024304
Mã NSX: PE0603DRF570R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023315
Mã NSX: RT0603WRD07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0603 ±0.5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00024305
Mã NSX: PE0603DRF570R033L

Số lượng / Giá