Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,061-22,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.82 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023356
Mã NSX: RT0603WRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024346
Mã NSX: RT0603WRB07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023357
Mã NSX: RT0603WRD071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024347
Mã NSX: RT0603WRB07118RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023358
Mã NSX: RT0603WRD071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024348
Mã NSX: RT0603WRB0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023359
Mã NSX: RT0603WRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024349
Mã NSX: RT0603WRB0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023360
Mã NSX: RT0603WRD07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024350
Mã NSX: RT0603WRB0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023361
Mã NSX: RT0603WRD07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024351
Mã NSX: RT0603WRB0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023362
Mã NSX: RT0603WRD0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024352
Mã NSX: RT0603WRB0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023363
Mã NSX: RT0603WRD0720R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024353
Mã NSX: RT0603WRB0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023364
Mã NSX: RT0603WRD0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024354
Mã NSX: RT0603WRB0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023365
Mã NSX: RT0603WRD07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024355
Mã NSX: RT0603WRB07121RL

Số lượng / Giá