Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 22,081-22,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 215 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023366
Mã NSX: RT0603WRD07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024356
Mã NSX: RT0603WRB07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023367
Mã NSX: RT0603WRD0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024357
Mã NSX: RT0603WRB07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023368
Mã NSX: RT0603WRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024358
Mã NSX: RT0603WRB0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023369
Mã NSX: RT0603WRD0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024359
Mã NSX: RT0603WRB0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023370
Mã NSX: RT0603WRD0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024360
Mã NSX: RT0603WRB0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023371
Mã NSX: RT0603WRD07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024361
Mã NSX: RT0603WRB0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023372
Mã NSX: RT0603WRD07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024362
Mã NSX: RT0603WRB0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023373
Mã NSX: RT0603WRD07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024363
Mã NSX: RT0603WRB0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023374
Mã NSX: RT0603WRD0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024364
Mã NSX: RT0603WRB0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00023375
Mã NSX: RT0603WRD0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0603 ±0.05% 0.1W, 1/10W
Mã Tranzi: TZ-00024365
Mã NSX: RT0603WRB07133RL

Số lượng / Giá